Skip to content

TACK FÖR DITT AVROP

Vi återkommer med en konsignationsorderbekräftelse.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AVROP
Din avropsorder är endast aktiv i 24 timmar (vardagar) efter det måste ett nytt avrop göras .
Betalning skall erläggas till bankkonto
5815-1029706 JYSKE BANK (OBS! Nytt bankgiro nummer)
Ange Ordrernummer

Efter er betalning blir fordonet registrerat och skylt skickas till er.
Samtidigt erhåller ni en netto kontantnota.